Hợp tác kinh doanh hàng Thái Lan tại Việt Nam

Kinh doanh hàng Thái Lan

Tại sao cần hợp tác kinh doanh hàng Thái?

Những ai phù hợp với hình thức hợp tác này?

1. Cá nhân/ doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng Thái Lan
2. Doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối trực tiếp hàng Thái tại thị trường Việt Nam
3. Doanh nghiệp Thái Lan đang cần tìm kiếm đơn vị phát triển sản phẩm và thương hiệu tại Việt Nam

Điều kiện hợp tác: 

– Sản phẩm Thái Lan chính hãng

– Những mặt hàng không nằm trong danh mục cấm kinh doanh tại Việt Nam

– Đối với đơn vị hợp tác là cá nhân cần cung cấp đầy đủ về hoá đơn mua hàng tại Thái Lan

– Đối với đơn vị hợp tác là doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ về các hoá đơn và chứng từ liên quan (giấy công bố sản phẩm tại việt nam, hoá đơn VAT)

Quyền lợi khi hợp tác bán hàng Thái với Bách Hóa Thái Lan